Ανίχνευση των γονιδίων let-7b και let-7c στην ενδομητρίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2928577 72 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-11-19
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Πολιά Αφροδίτη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ντόμαλη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Μαυρογιάννη Δέσποινα, Ε.ΔΙ.Π, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση των γονιδίων let-7b και let-7c στην ενδομητρίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση των γονιδίων let-7b και let-7c στην ενδομητρίωση
Περίληψη:
Η υπογονιμότητα αποτελεί μια σύγχρονη μάστιγα που πλήττει ένα μεγάλο ποσοστό των ζευγαριών που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και μπορεί να οφείλεται είτε σε ανδρικό είτε σε γυναικείο παράγοντα. Η ενδομητρίωση αποτελεί μια από τις πλέον αινιγματικές παθήσεις του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος και φαίνεται να εμπλέκεται άμεσα με την υπογονιμότητα κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Οι παράγοντες που ευνοούν την επιβίωση και την επακόλουθη εμφύτευση του εκτοπικού ενδομητρίου σε άλλους ιστούς, παραμένον άγνωστοι. Ως εκ τούτου, η δυσκολία της διαφοροδιάγνωσης της νόσου και της διάκρισής της από άλλες νοσηρές καταστάσεις, καθώς και η έλλειψη επαρκών στοιχείων σχετικά με την παθοφυσιολογία της, έχουν καταστήσει απαραίτητο τον ενδελεχή ερευνητικό και κλινικό της έλεγχο. Θέλοντας να μελετηθούν οι μοριακοί μηχανισμοί πίσω από την εμφάνιση της ενδομητρίωσης αναζητήθηκαν γονίδια τα οποία να εμπλέκονται σε κυτταρικές λειτουργίες όπως είναι ο πολλαπλασιασμός, η απόπτωση και η μετανάστευση.
Τα τελευταία χρόνια τα miRNAs μονοπωλούν το ενδιαφέρον των ερευνητών στον τομέα της υπογονιμότητας. Οι εφαρμογές αυτών των μη κωδικοποιητικών RNAs είναι ποικίλες με τον καρκίνο, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και την ενδομητρίωση να αποτελούν λίγα μόλις παραδείγματα, που δικαιολογούν την επιμονή της ερευνητικής κοινότητας για περαιτέρω διερεύνηση σε υπογόνιμο και μη πληθυσμό. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει σε μία από τις πιο σημαντικές οικογένειες γονιδίων των miRNAs, την οικογένεια let-7. Η οικογένεια των let-7 miRNAs έχει εμπλακεί στη ρύθμιση διαφόρων κυτταρικών διεργασιών και την παθογένεια ασθενειών. Οι εφαρμογές των γονιδίων της οικογένειας let-7 εντοπίζονται και στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου γίνονται προσπάθειες εύρεσης συσχέτισης γονιδίου και ενδομητρίωσης, η οποία προκαλεί υπογονιμότητα. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης της έκφρασης των γονιδίων let-7b και let-7c της οικογένειας let-7 των miRNAs με την εμφάνιση της ενδομητρίωσης. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν δείγματα γυναικών με ιστορικό ενδομητρίωσης, απ’τις οποίες λήφθηκε δείγμα τόσο από το ευτοπικό όσο και από το εκτοπικό ενδομήτριο. Με την χρήση μοριακών μεθόδων σε 16 δείγματα γυναικών με ενδομητρίωση, παρατηρήθηκε πρότυπο χαμηλής έκφρασης των υπό μελέτη γονιδίων στο εκτοπικό ενδομήτριο των γυναικών αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδομητρίωση, miRNA, let-7b, let7c
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
94

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ -ΠΟΛΙΑ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.