Ιακωβίδης- Παράτογλου Χρήστος

Μητρώο uoadl:2928958 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ιακωβίδης- Παράτογλου Χρήστος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060902
Αύξων αριθμός:
29947
Τόπος καταγωγής:
Σουγγουρλού (Καισαρείσης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Σουμελίδης
Ηλικία:
31
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Σημειώσεις:
Κατόπιν αιτήσεως του […] φοιητού μετά συνημμένης μετάφρασις του […], πρωτοκολλιθήσις την 23 Σεπτεμβρίου 1911 υπ' αρ. 2409 εγκριθήσα υπο του πρυτάνεως μετεβλήθ το όνομα του συμφώνως εις το […] Χρήστος Παράτογλου Ιακωβίδης.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.