Βασιλειάδης Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2928966 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Βασιλειάδης Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060904
Αύξων αριθμός:
29949
Τόπος καταγωγής:
Χίος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Μπομπουράκης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Χίου, 18 Ιουλίου 1903, Λίαν καλώς (7, 3/57), αριθ. 450
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.