Αθανασιάδης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2928968 60 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αθανασιάδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060904
Αύξων αριθμός:
29950
Τόπος καταγωγής:
Αβδέμεον (Θράκης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Σεργιαδής
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Τσοτυλίου, 5 Ιουνίου 1905, λίαν καλώς (7, 30/45), αριθ. 212
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.