Αποστολίδης Χρήστος

Μητρώο uoadl:2928972 60 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αποστολίδης Χρήστος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060906
Αύξων αριθμός:
29951
Τόπος καταγωγής:
Βόλος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ν. Χ.Αποστολίδης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Εμπορ. Σχ. Χάλκης, αρίθ, 663, 21 Ιουνίου 1906, άριστα (9, 9/8)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.