Καγκαράκης Ανώνιος

Μητρώο uoadl:2928974 58 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καγκαράκης Ανώνιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060906
Αύξων αριθμός:
29952
Τόπος καταγωγής:
Αρναούταλη (Πυλίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Π. Γεωργακόπουλος
Ηλικία:
16
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Μεσσίνης, αριθ. 7, 4 Σεπτεμβρίου 1906, καλώς (5, 31/45)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.