Βιτάλης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2928977 67 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Βιτάλης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060906
Αύξων αριθμός:
29953
Τόπος καταγωγής:
Σαράντα Εκκλησίαι (Θράκης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κ. Σεργιαδής
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ανδριανουπόλεως, αριθ. 94, 19 Ιουνίου 1904, λίαν καλώς (8, 29/42)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.