Ζαϊρης Νικλόλαος

Μητρώο uoadl:2928981 61 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ζαϊρης Νικλόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060906
Αύξων αριθμός:
29954
Τόπος καταγωγής:
Κάλυμνός
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Καρδαμάτης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Θεολογική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γ'ου Γυμν. Αθηνών, 3 Ιουλίου 1906, αριθ. 50, λίαν καλώς (7 & 25/46)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φιλοσοφική, 2538, χειμ. εξαμ. 1810-1811 (άνευ τέλους δυνάμει του νόμου ΓΨΟΣ'), φιλοσοφ. 3469, 1368 Θ, 1925, 497, 144 Θ, 16[41]
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.