Καρδαμάτης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2929132 62 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καρδαμάτης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060906
Αύξων αριθμός:
29953
Τόπος καταγωγής:
Σαράντα Εκκλησίαι (Θράκης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
ο πατιρ, Ιω. Καρδαμάτης
Ηλικία:
15
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Γ'ου Αθηνών, αριθ. 41, 3 Ιουλίου 1906, καλώς (5, 30/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.