Μεκάτης Μιχαήλ

Μητρώο uoadl:2929135 62 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μεκάτης Μιχαήλ
Ημερομηνία εγγραφής:
19060907
Αύξων αριθμός:
29956
Τόπος καταγωγής:
Ζάκυνθος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Διον. Σωμερίτης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικ. Μαθ. (Τμ. Μαθ.)
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ζακύνθου, αρίθ. 6, 30 Ιουνίου 1906, καλώς (6, 24/43)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.