Καριπιάδης Σωφρόνιος

Μητρώο uoadl:2929139 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Καριπιάδης Σωφρόνιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29958
Τόπος καταγωγής:
Σμύρνη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιω. Καραμανλής
Ηλικία:
27
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Θεολογική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Μ. Σχολ. Γένους, αριθμ. 895, 30 Ιουνίου 1900, καλώς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.