Στιβανάκης Γεώργιος

Μητρώο uoadl:2929143 59 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Στιβανάκης Γεώργιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29960
Τόπος καταγωγής:
Κρήτη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμ. Συμβρακάκης
Ηλικία:
23
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Σύρου, αριθμ. 19, 7 Σεπτεμβρίου 1906, καλώς (5 33/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.