Ξαννής Βασιλείου Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2929145 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ξαννής Βασιλείου Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29961
Τόπος καταγωγής:
Διδυμότειχον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνστ. Ζωτιάδης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ανδριανουπόλεως, αριθ. 18, 18 Ιουνίου 1905, λίαν καλώς (7, 30/42)
Σημειώσεις:
Κατόπιν αιτήσεως του την […] μετά συνημμένη […] τη 18 Ν/βρίου 1910 υπ αρ. 890 εγκριθείσις υπό του πρυτάνεως ετέθη ολοήμερη το όντι […]
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.