Παπασπυρόπουλος Ανδρέας

Μητρώο uoadl:2929149 65 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπασπυρόπουλος Ανδρέας
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29963
Τόπος καταγωγής:
Κάρνεσι, Καλαβρύτων
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Δημήτριος Παπασπυρόπουλος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Β΄ Πατρών, αριθ. 14, 22 Ιουνίου 1906, καλώς (6 17/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.