Θωμαϊδης Θεμιστοκλής

Μητρώο uoadl:2929151 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Θωμαϊδης Θεμιστοκλής
Ημερομηνία εγγραφής:
19060909
Αύξων αριθμός:
29964
Τόπος καταγωγής:
Αμισός
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Μ. Ευγγελίδης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Τραπεζούντος, αριθ. 3005, 13 Ιουνίου 1904, άριστα (5,95)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.