Διοίκηση ολικής ποιότητας σε δημόσια νοσοκομεία. Επηρεάζουν οι ήπιες πτυχές της ΔΟΠ την ικανοποίηση από την εργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2930231 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-10
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Μαλαματένιος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής, Πολιτικής υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διοίκηση ολικής ποιότητας σε δημόσια νοσοκομεία. Επηρεάζουν οι ήπιες πτυχές της ΔΟΠ την ικανοποίηση από την εργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διοίκηση ολικής ποιότητας σε δημόσια νοσοκομεία. Επηρεάζουν οι ήπιες πτυχές της ΔΟΠ την ικανοποίηση από την εργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων;
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Ελάχιστες είναι οι εμπειρικές μελέτες σε νοσοκομεία που προσεγγίζουν την ΔΟΠ από την πλευρά των εργαζομένων και καμία έως τώρα δεν έχει συνδέσει βασικά στοιχεία των ήπιων πτυχών της ΔΟΠ με την ικανοποίηση και την δέσμευση των εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.
Σκοπός: Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην διερεύνηση του κατά πόσο οι ήπιες πτυχές της ΔΟΠ επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία και την δέσμευση τους στον οργανισμό, αποτυπώνοντας και αναλύοντας την άποψη των εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης στην Ελλάδα.
Υλικό -Μεθοδολογία: Σύμφωνα με τις υποθέσεις δομήθηκε και δοκιμάστηκε ένα κατάλληλο εννοιολογικό μοντέλο. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από 150 εργαζομένους, μέσω ενός εξειδικευμένου και ελεγμένου ερωτηματολογίου που αναρτήθηκε στο Google Forms. Ο έλεγχος των υποθέσεων έγινε με τη χρήση ανάλυσης πολυμεταβλητής παλινδρόμησης και τέλος ελέγχθηκε η σχέση μεταξύ ικανοποίησης από την εργασία και της δέσμευσης των εργαζομένων με την εφαρμογή απλής γραμμικής παλινδρόμησης.
Αποτελέσματα: Δύο από τις εννέα ήπιες πτυχές της ΔΟΠ επιδρούν θετικά στην ικανοποίηση από την εργασία και πέντε στη δέσμευση στον οργανισμό. Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της ικανοποίησης από την εργασία με τη δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό.
Συμπεράσματα: Η έρευνα παρέχει, στη διοίκηση του νοσοκομείου, τη δυνατότητα να εστιάσει στους παράγοντες που αυξάνουν την ικανοποίηση από την εργασία και την δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό και δυνητικά μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ), Ενδυνάμωση, Συμμετοχή, Εστίαση στον ασθενή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
88
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
211
Αριθμός σελίδων:
88
Διπλωματική ΔΟΠ & Ικανοποίηση εργαζομένων - Νοσ. Σαντορίνης - Μαλαματένιος_1593786318 (2).pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο