Ταυτότητες και Νοηματοδοτήσεις της Προσωπικής Πρακτικής Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. Μια Αφηγηματική Έρευνα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931259 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-28
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Νταή Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Δασκολιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κώστας Γαβριλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αναστάσιος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ταυτότητες και Νοηματοδοτήσεις της Προσωπικής Πρακτικής Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. Μια Αφηγηματική Έρευνα.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ταυτότητες και Νοηματοδοτήσεις της Προσωπικής Πρακτικής Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία. Μια Αφηγηματική Έρευνα.
Περίληψη:
Κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ), η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη δημιουργεί ερωτήματα και θέτει προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης, λόγω της ποικιλίας των εμπλεκόμενων εννοιών και ιδεολογιών που στηρίζουν την ΠΕ/ΕΑΑ. Ταυτόχρονα, η ΠΕ/ΕΑΑ με το ριζοσπαστικό και καινοτόμο χαρακτήρα της έρχεται σε ρήξη με την ισχύουσα σχολική πραγματικότητα. Η έρευνα αυτή επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα και διαστάσεις της πρακτικής εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκπονούν προγράμματα ΠΕ/ΕΑΑ στο σχολείο τους, με βάση τη βιωμένη εμπειρία τους χρησιμοποιώντας αφηγηματική μεθοδολογική προσέγγιση. Διενεργήθηκαν μη δομημένες συνεντεύξεις με τρεις γυναίκες εκπαιδευτικούς κλάδου φυσικών επιστημών και οι αφηγήσεις τους αναλύθηκαν με τη μέθοδο της Αφηγηματικής Ανάλυσης. Τα ευρήματα, ανέδειξαν έξι κατασκευές ταυτότητας, ως προϊόντα μιας συνεχούς αναστοχαστικής κατασκευής ταυτότητας: «ο φροντιστής και χρήσιμος», «ο δημιουργικός και καινοτόμος», «ο επαγγελματίας», «ο οικολόγος», «ο μέντορας, εμπνευστής, οραματιστής, φορέας αξιών», «ο υπεύθυνος, ενεργός πολίτης, ακτιβιστής» εκπαιδευτικός, καθώς και τη σύνδεση αυτών με την πρακτική των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, μέσα από τις αφηγήσεις φάνηκε η προσπάθεια νοηματοδότησης της έννοιας ‘αειφορία’. Τέλος, αναδείχθηκε η αξία της αφηγηματικής έρευνας ως μεθοδολογίας για τη μελέτη και κατανόηση των ερμηνειών των εκπαιδευτικών σχετικά με τις βιωμένες εμπειρίες τους από την ενασχόλησή τους με την ΠΕ. Η αναστοχαστική πρακτική που ευνοείται μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος θεωρίας-πρακτικής στην ΠΕ/ΕΑΑ και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ΠΕ/ΕΑΑ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αφηγηματική έρευνα, εκπαιδευτική πρακτική, ιστορία, ταυτότητα, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφορία, εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
206

ΝΤΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-07.