Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ "ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΦΥΛΟΥ" ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2931444 217 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τίτλος:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ "ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΦΥΛΟΥ" ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η κοινωνία αποτελείται από αλληλένδετα άτομα, θεσμούς ή υποσυστήματα που συνεργάζονται για να στηρίξουν την ισορροπία ή το «status quo» του συνόλου του κοινωνικού συστήματος (Loy και Booth, 2000). Η στρατιωτική κοινωνία που αποτελεί τμήμα της κοινωνίας, θεωρείται ως ένας βιολογικός οργανισμός, στον οποίο όλα τα συστατικά του μέρη λειτουργούν μαζί για να διατηρήσουν την ισορροπία τους. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται οι Στρατιωτικές Σχολές να προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των υποψηφίων με αποτέλεσμα να σημειώνεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης των σχολών αυτών. Η επαγγελματική εκπαίδευση (ακαδημαϊκή και στρατιωτική) στις στρατιωτικές σχολές αποτελεί σημαντική συνιστώσα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ελληνίδα γυναίκα ως το «ασθενές» φύλο με την εισαγωγή της στις στρατιωτικές σχολές και του καθημερινού της αγώνα αποδεικνύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες της με σκοπό την αποδοχή της από το ανδρικό φύλο. Ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη προώθηση ευρύτερων στόχων για την αποδοχή, την ισότητα των φύλων (π.χ. δικαιώματα και ενδυνάμωση), τη σταδιακή αυτοεκτίμηση και την ελευθερία των προσωπικών επιλογών. Ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα κανάλι (αθλητικό περιβάλλον) στο οποίο διατηρείται ο σύνδεσμος της κοινωνικής δομής με την αθλητική, προσφέροντας ένα κοινωνικό χώρο, στον οποίο η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα επαναδιαπραγματεύονται εκ νέου την ίση θέση του φύλου, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι παλαιές αντιλήψεις/προκαταλήψεις περί φύλου και άθλησης. Η μελέτη αυτή εξετάζει κατά πόσο η άθληση (συμμετοχή στις αθλητικές ομάδες, στην πρωινή προπόνηση, στο στίβο μάχης, στα στρατιωτικά αθλητικά πρωταθλήματα) συμβάλλει στη προώθηση της αποδοχής του «ασθενούς» φύλου στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμμετοχή του «ασθενούς» φύλου στα στρατιωτικά αθλητικά προγράμματα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, παγιώνει την υγιή κοινωνική δομή, τη σταθερότητα και την αποδοχή του.

Λέξεις κλειδιά: «ασθενές φύλο», αποδοχή, άθληση, σταθερότητα, στρατιωτικές σχολές
Έτος δημοσίευσης:
2020
Συγγραφείς:
Ευαγγελία, Κέφη-Χατζηχαμπέρη,
Ειρήνη Καμπερίδου
Εκδότης:
Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία
Τίτλος συνεδρίου:
7ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.): Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση; Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 2020. Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Σελίδες:
1-27
Λέξεις-κλειδιά:
Φύλο, Γυναίκα, Ασθενές Φύλο, Άθληση, Στρατιωτικές Σχολές, Στρατός, Αποδοχή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Επίσημο URL (Εκδότης):
Στοιχεία έργου:
Κέφη-Χατζηχαμπέρη, Ε. & Καμπερίδου, Ειρήνη (2020). Ο ρόλος της άθλησης ως μέσο αποδοχής του «ασθενούς» φύλου στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Εισήγηση 24/09/2020, στο 7ο Τακτικό Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε.): Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;  Αθήνα 23-25 Σεπτεμβρίου 2020. Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). http://www.hellenicsociology.gr/el/content/187 (επίσης, άρθρο στα υπό έκδοση πρακτικά του συνεδρίου).
Αναφορές:
.
WOMEN'S INTEGRATION IN THE MILITARY THROUGH SPORT.EKE 2020.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο