Μελέτη αλλοανοσοποίησης ασθενών από μετάγγιση και κύηση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2931501 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2020-12-22
Έτος εκπόνησης:
2020
Συγγραφέας:
Φλεσιοπούλου Ιωάννα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πολίτου Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Τσαντές Αργύριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Γιαλεράκη Αργυρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Βαλσάμη Σερένα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ, Επιβλέπουσα
Κοκόρη Στυλιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πιτταράς Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη αλλοανοσοποίησης ασθενών από μετάγγιση και κύηση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη αλλοανοσοποίησης ασθενών από μετάγγιση και κύηση
Περίληψη:
Τα αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα παράγονται μετά από ευαισθητοποίηση έναντι των αντίστοιχων ερυθροκυτταρικών αντιγόνων συνήθως μέσω μετάγγισης ή κύησης. Η τιτλοποίηση των ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων είναι μια ημι- ποσοτική μέθοδος για την αξιολόγηση της συγκέντρωσής τους και θεωρείται χρήσιμο μέσο εκτίμησης της αλλοανοσοποίησης της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παραδοσιακά, η τιτλοποίηση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την κλασική μέθοδο σωληναρίου (Conventional Tube Test- CTT). Η μέθοδος που βασίζεται στη συγκόλληση με χρήση καρτών γέλης (micro column agglutination based method - GMA) έχει αποδειχθεί αξιόπιστη για πολλές δοκιμασίες στην ανοσοαιματολογία. Η μελέτη μας συνέκρινε τις μεθόδους CTT και GMA από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές για τιτλοποίηση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
Αξιολογήθηκαν δείγματα ορού με κλινικά σημαντικά ερυθροκυτταρικά αλλοαντισώματα. Κάθε δείγμα τιτλοποιήθηκε συγχρόνως με κλασική μέθοδο CTT, κάρτες γέλης ID-DiaMed-GmbH, Cressier, Switzerland (GMA1) και επίσης με κάρτες γέλης DG Gel Coombs Diagnostic Grifols, Passeig Fluvial, Spain (GMA2).
Πραγματοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν 137 (εκατόν τριάντα επτά) τιτλοποιήσεις που αφορούσαν 50 αντισώματα αντι-D, 25 αντί-Kell, 10 anti-E, 9 anti-Jka, 8 anti-c, 5 αντι-Cw, 5 αντι-Fya, 7 αντι-Μ, 6 αντι-Kpa, 3 anti-Lua, 1 αντι-e, 3 αντι-G και 2 αντι-Cha. Τα δείγματα που ελέγχθηκαν με CTT σε σύγκριση με GMA1 και GMA2 εμφάνισαν στις περισσότερες περιπτώσεις ίσους ή υψηλότερους τίτλους με τη μέθοδο γέλης και των δύο κατασκευαστών. Στην σύγκριση τόσο CTT με GMA1 όσο και CTT με GMA2 υπήρξε καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων (W = 0.91, p <0.0001 και W = 0.92, p <0.0001 αντίστοιχα). Για όλες τις ειδικότητες αντισωμάτων η μέση απόλυτη διαφορά κυμάνθηκε από 1 έως 3 τίτλους για αμφότερες τις μεθόδους γέλης (GMA1 και GMA2) έναντι της κλασικής μεθόδου CTT. Τα αποτελέσματα της τιτλοποίησης GMA1 σε σύγκριση με της GMA2 συμφωνούσαν σχεδόν απόλυτα (W = 0.95, p <0.0001).
Συμπερασματικά παρόλο που η μέθοδος γέλης GMA και από τους δύο διαφορετικούς κατασκευαστές βρέθηκε να παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία από την κλασική μέθοδο CTT στην τιτλοποίηση αλλοαντισωμάτων, οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές και η συμφωνία μεταξύ όλων των μεθόδων ήταν πολύ καλή, υποδεικνύοντας ενδεχομένως την σύγχρονη μέθοδο γέλης GMA (με αποδεδειγμένη υψηλή ευαισθησία, ειδικότητα, επαναληψιμότητα και δυνατότητα αυτοματοποίησης) ως κατάλληλη εναλλακτική που θα μπορούσε να αντικαταστήσει την κλασική μέθοδο σωληναρίου CTT σε τιτλοποιήσεις αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τιτλοποίηση ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, Αλλοανοσοποίηση, Μέθοδοι τιτλοποίησης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
364
Αριθμός σελίδων:
188
ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ & ΚΥΗΣΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο