Υπηρεσίας παρακολούθησης και υποστήριξης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ (Follow Up Services)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931786 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χαραλαμπόπουλος Μάριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Κελέση-Σταυροπούλου Μάρθα Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Φασόη Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια , Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπηρεσίας παρακολούθησης και υποστήριξης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ (Follow Up Services)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπηρεσίας παρακολούθησης και υποστήριξης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ (Follow Up Services)
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι Υπηρεσίες μετανοσοκομειακής παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, γνωστές ως ICU Follow up Clinics, λειτουργούν υποστηρικτικά και θεραπευτικά, με σκοπό να καλύψουν νέες ανάγκες που προκύπτουν στη νέα καθημερινότητα του ασθενή μετά από τη παροχή εντατικής φροντίδας στο νοσοκομείο.
Σκοπός: Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο.
Υλικό – Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στις ηλεκτρονικές βάσεις Pubmed, Cochrane, Embase, Google Scholar. Τέθηκαν κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των μελετών και δημιουργήθηκε διάγραμμα ροής με τις προς ανάλυση μελέτες.
Αποτελέσματα: Κατά την αναζήτηση ερευνών, προέκυψαν 30 άρθρα που αφορούσαν στο υπό μελέτη θέμα εκ των οποίων, κατόπιν περαιτέρω αξιολόγησης, χρησιμοποιήθηκαν τα 7. Οι περισσότερες μελέτες αναφέρουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Υπηρεσίες υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ, μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, μέσα από τις υπηρεσίες αυτές μειώνεται το ποσοστό θνητότητας και ο κίνδυνος υποτροπών, περιορίζεται ο κίνδυνος επανεισαγωγών και βελτιώνεται η ψυχική υγεία των ασθενών.
Συμπεράσματα: Ο κύριος σκοπός των Υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης ενήλικων ασθενών ΜΕΘ είναι η παρακολούθηση της πορείας των ασθενών μετά το νοσοκομείο, η συμβουλευτική καθώς και η εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων ώστε να αντιμετωπιστούν η πρωτοπαθής παθολογική αιτία αλλά και προβλήματα που προέκυψαν από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν ως δείκτες για να διαπιστωθούν οι ανάγκες που προκύπτουν μετά από μια νοσηλεία στη ΜΕΘ, με τελικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και την τελική έκβαση των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπηρεσίες παρακολούθησης στην Ελλάδα, Βαρέως πάσχων ασθενής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
66

Charalampopoulos Marios MSc.pdf
919 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.