Σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης των μικροβίων του λεπτού εντέρου και λειτουργική δυσπεψία

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2931818 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-05
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τζιάτζιος Γεώργιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χατζηαγγελάκη Εριφύλη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπάμιας Αριστοτέλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ευάγγελος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπανικολάου Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαδόπουλος Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης των μικροβίων του λεπτού εντέρου και λειτουργική δυσπεψία
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης των μικροβίων του λεπτού εντέρου και λειτουργική δυσπεψία
Περίληψη:
Εισαγωγή - Σκοπός: Το σύνδρομο βακτηριακής υπερανάπτυξης του λεπτού εντέρου που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό ή παρουσία βακτηρίων τύπου παχέος εντέρου στο λεπτό έντερο (ΣΒΥΛΕ) έχει περιγραφεί στην παθογένεια της λειτουργικής δυσπεψίας (ΛΔ), με τη χρήση δοκιμασιών αναπνοής. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού του συνδρόμου βακττηριακής υπερανάπτυξης του λεπτού εντέρου μεταξύ ασθενών με λειτουργική δυσπεψία χρησιμοποιώντας καλλιέργεια του υγρού αναρρόφησης από το λεπτό έντερο.
Μέθοδοι: Αξιολογήσαμε προοπτικά εξωτερικούς ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της ROME IV για ΛΔ. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο PAGI-SYM. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού και το δωδεκαδακτυλικό υγρό αναρροφήθηκε σε αποστειρωμένες παγίδες. Το ΣΒΥΛΕ ορίστηκε ως ≥103 CFU / ml αναρρόφησης δωδεκαδακτύλου και / ή παρουσία βακτηρίων παχέος εντέρου. Συμπεριλάβαμε επίσης ως μάρτυρες (ΟΜ) ασθενείς που υπεβλήθησαν σε γαστροσκόπηση λόγω συμπτωμάτων γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και υλικό από ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) που πληρούσαν τα κριτήρια της ROME IV.
Αποτελέσματα: Εντάξαμε συνολικά 227 ασθενείς με ΛΔ, 30 ΟΜ και 90 με ΣΕΕ. Μεταξύ των ασθενών με ΛΔ, 144 (63,4%), 64 (28,2%) και 19 (8,4%) είχαν σύνδρομο μεταγευματικής δυσφορίας (ΜΓΔ), σύνδρομο επιγαστρικού άλγους (ΣΕΑ) και σύνδρομο αλληλοπεπικάλυψης ΜΓΔ - ΣΕΑ. Ο επιπολασμός του ΣΒΥΛΕ ήταν 20,8%, 12,5% και 31,6% μεταξύ των υποτύπων του συνδρόμων, αντίστοιχα. Συνολικά, ο επιπολασμός του ΣΒΥΛΕ ήταν σημαντικά υψηλότερος στη ΛΔ [44/227 (19,4%)], σε σύγκριση με την ΟΜ [1/30 (3,3%)], (p = 0,037) και παρόμοιος με το ΣΕΕ [44/227 (19,4%, 15/90 (16,7%), p = 0,63]. Η παρουσία του ΣΒΥΛΕ δεν συσχετίστηκε ούτε με το σύνολο ούτε με καμία βαθμολογία υποκλίμακας του ερωτηματολογίου PAGI-SYM.
Συμπεράσματα: Σε μια κοόρτη ασθενών με ΛΔ στην Ελλάδα, ο επιπολασμός του ΣΒΥΛΕ ήταν παρόμοιος με εκείνον των ασθενών με ΣΕΕ και υψηλότερος σε σύγκριση με αυτούς των μαρτύρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λειτουργική δυσπεψία, Βακτηριακό σύνδρομο υπερανάπτυξης, Επιπολασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
248
Αριθμός σελίδων:
162
Tziatzios Georgios PhD.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο