Από τον Έρασμο της Αναγέννησης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus του 21ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931915 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κακκαβάς Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
κα Σοφία Ριζοπούλου
κα Ισιδώρα Παπασιδέρη
κ. Ευστράτιος Βαλάκος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Από τον Έρασμο της Αναγέννησης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus του 21ου αιώνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Από τον Έρασμο της Αναγέννησης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus του 21ου αιώνα
Περίληψη:
Η ανάγκη να δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένας κώδικας εκπαιδευτικών αξιών και στρατηγικών, ώστε η παρεχόμενη εκπαίδευση να έχει κάποιες συγκεκριμένες και κοινές προδιαγραφές για τους φοιτητές και νέους και κατ’ επέκταση έναν κοινό προσανατολισμό, τη διαμόρφωση δηλαδή Ευρωπαίων πολιτών, να ενσωματωθεί κοινώς στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας μια Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή ενοποίηση οδήγησε στην ανάπτυξη του προγράμματος Erasmus, το οποίο εν καιρώ έγινε ευρέως αποδεκτό.
Παράλληλα, προκύπτει ότι μια εκπαίδευση με Ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, όπως είναι αυτή που παρέχεται από το Erasmus, είναι ανάλογη με τις συνεχείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τόσο στους παραγωγικούς τομείς όσο και γενικότερα στην οικονομική οργάνωση της χώρας. Παρουσιάζει ακόμα μια ωφελιμότητα ως προς την κατάρτιση της νεολαίας και τον προσανατολισμό της σε αντικείμενα με τα οποία πρόκειται ν’ ασχοληθεί στο μέλλον, ενώ συνδέεται άμεσα με την παρεχόμενη εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο οι ερωτώμενοι γνωρίζουν τα προγράμματα Erasmus, από που προήλθε το όνομά τους , ποια προσθήκη στο χώρο της Παιδείας έκανε ο Έρασμος και να περιγράψει το κατά πόσο το πρόγραμμα Erasmus προωθεί την Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης και την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και κινητοποιεί το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Έρασμος, Erasmus, Ευρωπαϊκή ενοποίηση, κινητικότητα νέων, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
62

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.