Το παραδεκτό της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής, καθώς και των λόγων της.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2931921 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-03
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Χατζηδάκης Κυριάκος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Τσικρικάς, καθηγητής τμήματος Νομικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το παραδεκτό της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής, καθώς και των λόγων της.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το παραδεκτό της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής, καθώς και των λόγων της.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Το παραδεκτό της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής, καθώς και των λόγων της», επικεντρώνεται καθαρά στα ζητήματα που προκύπτουν από τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της Ανακοπής κατά της Αναγκαστικής Εκτελέσεως του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η εν λόγω ανακοπή αποτελεί αντίδραση μιας σειράς από προηγούμενες πράξεις, οι οποίες συντονίζονται υπό την σκέπη μίας ενιαίας διαδικασίας, αυτήν της Αναγκαστικής Εκτελέσεως. Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αναλύεται η ιδιαίτερη νομική φύση του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, καθώς και το αντικείμενο της δίκης που διανοίγεται με την άσκησή της. Επικεντρώνεται στις κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις του παραδεκτού της ανακοπής, ήτοι την νομιμοποίηση, τόσο σε ενεργητικό όσο και σε παθητικό επίπεδο, την θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος του ανακόπτοντος, την δικαιοδοσία και την αρμοδιότητα του δικαστηρίου στο οποίο εισάγεται η ανακοπή και επιλαμβάνεται της προκύπτουσας διαφοράς, αλλά και το διαδικαστικό πλαίσιο της άσκησης του κρινόμενου ενδίκου βοηθήματος. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι λόγοι της ανακοπής και του παραδεκτού της ασκήσεώς τους, καθώς και των προσθέτων λόγων. Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται ο αποκλεισμός των λόγων ανακοπής, οι οποίοι καλύπτονται από το δεδικασμένο προηγούμενης δίκης, κατ’ άρθρο 933 παρ.4 ΚΠολΔ, καθώς και ο αποκλεισμός συγκεκριμένων λόγων, εξαιτίας ελαττωμάτων ως προς τον τρόπο προβολής και απόδειξής τους (παραχρήμα), κατ’ άρθρο 933 παρ.5 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και παρατήρησης η προθεσμία άσκησης της ανακοπής, κατ’ άρθρο 934 ΚΠολΔ, καθώς η μορφή και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετήθηκε, ήτοι η υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου, προβολής των αντιρρήσεων κατά στάδια, αποτελεί καινοτόμα ρύθμιση του δικονομικού αυτού οικοδομήματος. Τέλος, το σύμπλεγμα των ρυθμίσεων που οριοθετούν τους όρους παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, ολοκληρώνεται με την διάταξη του άρθρου 935 ΚΠολΔ, το οποίο διατηρεί το αξίωμα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι των λόγων ανακοπής. Στις τελευταίες σελίδες της παρούσης, θα διερευνηθεί αν μπορεί να ασκηθεί από τον ανακόπτοντα μεταγενέστερη αγωγή αποζημίωσης, σε περίπτωση πραγματοποίησης «άδικης» εκτέλεσης, με εφαρμογή απευθείας της διάταξης της γενικής αδικοπρακτικής ευθύνης που εισάγει το άρθρο 914 ΑΚ, παρακάμπτοντας τον σκόπελο της διατάξεως της ειδικής αδικοπρακτικής ευθύνης του άρθρου 940 παρ.3 ΚΠολΔ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
ανακοπή εκτέλεσης, 933 ΚΠολΔ, λόγοι ανακοπής, πολιτική δικονομία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
128
Το παραδεκτό της κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ ασκούμενης ανακοπής, καθώς και των λόγων της.pdf (1008 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο