Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης χειροκίνητου αμαξιδίου σε άτομα με αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932001 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-10
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Δαβράδου Ερμιόνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καρατζάνος Ελευθέριος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Νανάς Σεραφείμ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Φιλίππου Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης χειροκίνητου αμαξιδίου σε άτομα με αναπηρία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το περιεχόμενο και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης χειροκίνητου αμαξιδίου σε άτομα με αναπηρία
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο μεγάλος αριθμός ατόμων που χρήζουν χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου ως βασικό μέσο μετακίνησης, οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες στη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης χειρισμού αμαξιδίου. Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση των ικανοτήτων των χρηστών, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο βαθμό ανεξαρτησίας, υγείας και ασφάλειας κατά την εκτέλεση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής.
Σκοπός: Η ανάδειξη των βέλτιστων μεθόδων, χαρακτηριστικών και αποτελεσμάτων στα προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων χειροκίνητου αμαξιδίου σε χρόνιους χρήστες αμαξιδίου.
Μεθοδολογία: Αναζήτηση βιβλιογραφίας σε 6 βάσεις αναζήτησης, οι οποίες ελέγχθηκαν ως προς το περιεχόμενό τους για την καταλληλότητά τους στην ανασκόπηση. Η μεθοδολογική ποιότητα αξιολογήθηκε με τη κλίμακα PEDRO. Ο πληθυσμός των μελετών ήταν χρόνιοι χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου με ή χωρίς εξοικείωση στη χρήση του.
Αποτελέσματα: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 14 Ελεγχόμενες Τυχαιοποιημένες Μελέτες. Οι συμμετέχοντες παρουσίαζαν νευρολογικές ή μυοσκελετικές διαταραχές. Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα κυρίως σε κέντρα αποκατάστασης, ενώ άλλα στην κοινότητα, στο οικιακό περιβάλλον των συμμετεχόντων η συνδυασμό αυτών. Οι 11 από τις μελέτες φανέρωσαν στην ομάδα παρέμβασης βελτίωση σε σχέση με την αρχική μέτρηση, αλλά και ως προς την ομάδα ελέγχου, όσον αφορά τον χειρισμό του αμαξιδίου και την ασφάλεια κατά τη χρήση αυτού. Βελτίωση σημειώθηκε επίσης σε 2 μελέτες και σε ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, τη συμμετοχή και την αυτό-αποτελεσματικότητα.
Συμπεράσματα: Τα προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων σε χρήστες χειροκίνητου αμαξιδίου είναι ωφέλιμα και ασφαλή σε άτομα με μεγάλη, μικρή ή καμία εξοικείωση με το αμαξίδιο που πάσχουν από νευρολογικές και μυοσκελετικές διαταραχές. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη διάρκεια και το χρόνο έναρξης των προγραμμάτων και να δημιουργηθούν και να δοκιμαστούν νέα προγράμματα σχετικά με την πρόληψη μεταγενέστερων κακώσεων στα άνω άκρα. Είναι σημαντικό το περιεχόμενο των προγραμμάτων να είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες των συμμετεχόντων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χειροκίνητο αμαξίδιο, Χρόνια νόσος, Δεξιότητες χειρισμού αμαξιδίου, Υποστηρικτική τεχνολογία, Αποκατάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
39
Αριθμός σελίδων:
70
ΜΔΕ ΔΑΒΡΑΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ .pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο