Κακώσεις πεερινέου κατά τον τοκετό: Άμεσες και απώτερες επιπλοκές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932080 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-12
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Πετράκης Ευάγγελος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Παπαντωνίου, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Δημήτριος Κασσάνος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Χαράλαμπος Χρέλιας, Ομότιμος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κακώσεις πεερινέου κατά τον τοκετό: Άμεσες και απώτερες επιπλοκές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κακώσεις πεερινέου κατά τον τοκετό: Άμεσες και απώτερες επιπλοκές
Περίληψη:
Οι κακώσεις του περινέου έχουν θεωρηθεί ως μια αρνητική εξέλιξη αλλά κάπως αποδεκτή ως μέρος του κολπικού τοκετού. Ωστόσο, ένα αυξανόμενο ποσοστό περινεϊκών κακώσεων σοβαρού βαθμού, των μαιευτικών κακώσεων τόσο του σφιγκτήρα του πρωκτού όσο και του βλεννογόνου του ορθού, καθώς και μιας αυξανόμενης γνώσης των πιθανών επιπλοκών των περινεϊκών κακώσεων έθεσαν την προσοχή στην εύρεση μεθόδων προστασίας από τέτοιους τραυματισμούς. Οι σοβαρού βαθμού κακώσεις του περινέου αποτελούν τον κυριότερο αιτιοπαθογόνο μηχανισμό για την ακράτεια κοπράνων και αεριών στις γυναίκες καθώς και άλλων άμεσων και απώτερων επιπλοκών που επηρρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής της γυναίκας.
Ο ρόλος της επισιοτομής είναι υπό συζήτηση. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέση επισιοτομή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για κακώσεις του σφιγκτήρα του πρωκτού, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το ρόλο της μεσο-πλάγιας επισιοτομής. Ενώ πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η μεσο-πλάγια επισιοτομή είναι προστατευτική έναντι των κακώσεων του πρωκτικού σφιγκτηριακού μηχανισμού τόσο για τους επεμβατικούς τοκετούς όσο και για τις πρωτότοκες γυναίκες, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η μεσο-πλάγια επισιοτομή αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου για μαιευτικές κακώσεις του περινέου.
Όπως αναφέρθηκε, οι κακώσεις περινέου 3ου και 4ου βαθμού μπορεί να προκαλέσουν ακράτεια κοπράνων και/ή πρωκτού, αλλά σχετίζεται επίσης με χρόνιο περινεϊκό πόνο, ορθοκολπικά συρίγγια, ακράτεια ούρων και σεξουαλικά προβλήματα.
Σκοπός λοιπόν αυτού του πονήματος, είναι η εξοικείωση των παρόχων μαιευτικής φροντίδας με την επιδημιολογία, τους παράγοντες κινδύνου, την κλινική διάγνωση, την πρόληψη και προστασία, και τη διαχείρηση των κακώσεων του περινέου κατά τον τοκετό, καθώς και των άμεσων και απώτερων επιπλοκών σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, αποτέλεσματα προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών, μετα-αναλύσεων, αλλά και νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών από τις πλεόν έγκριτες επιστημονικές εταιρείες. Αναλύεται η βέλτιστη, κατά περίπτωση, αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, οι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να ανακύψουν και οι απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση αυτών.
Για τη δημιουργία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar, Cochrane Library, UpToDate κ.α. Μελετήθηκαν επίσης συγγράμματα Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Χειρουργικοί Άτλαντες και Ανατομίας. Από την ανασκόπηση προέκυψαν 208 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις που περιλαμβάνουν άρθρα, συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις.
Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά όπως: περίνεο, μαιευτικές κακώσεις, κακώσεις περινέου, επισιοτομή, κάκωση σφιγκτήρα πρωκτού, ακράτεια κοπράνων.
Η ανάλυση της βιβλιογραφίας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από λεπτομερή μελέτη αποτελούν το περιέχομενο του παρόντος πονήματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Περίνεο, Μαιευτικές κακώσεις, Κακώσεις περινέου, Επισιοτομή, Κάκωση σφιγκτήρα πρωκτού, Ακράτεια κοπράνων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
208
Αριθμός σελίδων:
220

Ευάγγελος Πετράκης Διπλωματική.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-13.