Αteliers de potiers protobyzantins à Delphes

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2932248 60 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τίτλος:
Αteliers de potiers protobyzantins à Delphes
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Γαλλικά
Περίληψη:
The town of Delphi surνiνed to the decline of the Sanctuοry and continued its life until the first quαrter of the 7th
centιιry AD. Αn important production of locαl cerαmics, dοting fτom the 4th to the 7th century ΑD, has been discoνered αnd
thoroughly studied since. Clay anαlysis (using the X-rαy Diffταction αnd the Αtomic Αbsorption Spectroscopy methods)
hανe been also mαde recentΙy, confirming the results of the typologicαl study of the mαterial.
Έτος δημοσίευσης:
2003
Συγγραφείς:
Platon Petridis
Εκδότης:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τίτλος συνεδρίου:
VIIe Congrès International de Céramique Médiévale en Méditerranée. Actes éditées par Ch. Bakirtzis
Σελίδες:
443-446
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαιολογία, Πρωτοβυζαντινή περίοδος, Κεραμική, Εργαστήρια κεραμικής, Δελφοί
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
5.31.Petridis_AIECM2 7_Ateliers.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο