Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2932563 1 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Λαμπρόπουλος Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061007
Αύξων αριθμός:
30310
Τόπος καταγωγής:
Ανδρίτσαινα
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σοφοκλής Πατσόπουλος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φυσικομαθηματική (Τμ. Φυσ.)
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ανδιτσαίνης, αριθ. 19, 30 Ιουνίου 1906, Καλώς (7 16/37)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.