Μεταξάς Αντώνιος

Μητρώο uoadl:2932565 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μεταξάς Αντώνιος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061007
Αύξων αριθμός:
30311
Τόπος καταγωγής:
Χαλκίς
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Κωνσταντίνος Οικονομίδης
Ηλικία:
21
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Πειραιώς, αριθ. 62, 3-21 Σεπτεμβρίου 1906, Αριθ. απολ. 277/33, 1η Ιουλίου 1905, Καλώς (5 38/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.