Πράσινος Λύσανδρος

Μητρώο uoadl:2932567 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Πράσινος Λύσανδρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061007
Αύξων αριθμός:
30312
Τόπος καταγωγής:
Κωνσταντινούπολη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ματθ. Πράσινος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ.Λυκ. Χατζηχρήστου, αριθ. , 15 Ιουνίου 1905, Άριστα (10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.