Δασουκίδης Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2932569 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δασουκίδης Δημήτριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061007
Αύξων αριθμός:
30313
Τόπος καταγωγής:
Άνω Ραβένια (Ηπείρου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Γάγαρης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Ζωσιμ. Σχ. Ιωαννίνων, αριθ. 106/56, 7 Ιουλίου 1903, Καλώς (6,36)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.