Τσιμπρούδης Σπυρίδων

Μητρώο uoadl:2932571 3 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Τσιμπρούδης Σπυρίδων
Ημερομηνία εγγραφής:
19061007
Αύξων αριθμός:
30314
Τόπος καταγωγής:
Ιθάκη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ναπολέων .., Οικονομ
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Κερκύρας, αριθ. 3, 25 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (6 42/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.