Οικονομόπουλος Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2932573 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Οικονομόπουλος Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30315
Τόπος καταγωγής:
Καρπενήσιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Περικλής Δημητριάδης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Τρικάλων, αριθ. 81, 26 Ιουνίου 1906, Καλώς (5 44/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.