Μπιλήρης Βασίλειος

Μητρώο uoadl:2932577 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μπιλήρης Βασίλειος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30317
Τόπος καταγωγής:
Κάλυμνος
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Καλησπέρης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Γ΄ Αθηνών, αριθ. 111, 6 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (6 7/46)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Φαρμακευτ. Δευτεροετής από του χειμερινού εξαμήνου 1922-23 αριθ. …. 241 υπ' αριθ. 103/40 τη 29/11/22 εγγρ. Αθήναι τη 14/1/23
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.