Κιούσης Χαράλαμπος

Μητρώο uoadl:2932581 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κιούσης Χαράλαμπος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30319
Τόπος καταγωγής:
Χώστια (Θηβών)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Στέφανος Σκουλούδης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Χαλκίδος, αριθ. 163, 27 Ιουνίου 1906, Καλώς (5 37/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.