Αγγελέας Ευάγγελος

Μητρώο uoadl:2932591 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αγγελέας Ευάγγελος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30323
Τόπος καταγωγής:
Αθήναι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Αγγελέας
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Α΄Βαρβακείου, αριθ. 13, 25 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (6 23/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.