Γαρίδης Κωνσταντίνος

Μητρώο uoadl:2932658 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γαρίδης Κωνσταντίνος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30325
Τόπος καταγωγής:
Καλάμαι
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ηλίας Κουτρόπουλος
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Καλαμών, αριθ. 24, 27 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (5 26/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.