Σταυριανόπουλος Θεόδωρος

Μητρώο uoadl:2932660 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σταυριανόπουλος Θεόδωρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30326
Τόπος καταγωγής:
Ναύπλιον
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Τριαντ. Μπούκουρης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Ναυπλίου, αριθ. 11, 30 Ιουνίου 1906, Καλώς (5 31/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.