Μελετόπουλος Παναγιώτης

Μητρώο uoadl:2932662 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Μελετόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30327
Τόπος καταγωγής:
Σπάρτη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Παν. Κυριαζόπουλος
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Σπάρτης, αριθ. 1, 13 Σεπτεμβρίου 1906, Σχ. Καλώς (5 14/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.