Ψυχογυιός Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2932664 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ψυχογυιός Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30328
Τόπος καταγωγής:
Κούρταγα (Μεγαλοπόλεως)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Στέφανος Σακελλαρίδης
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Φιλοσοφική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Τριπόλεως, αριθ. 12, 4 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (7)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.