Κουτνατζής Στυλιανός

Μητρώο uoadl:2932667 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κουτνατζής Στυλιανός
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30329
Τόπος καταγωγής:
Πορταριά (Πηλίου)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γ. Ταμπακόπουλος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
απολ. Γυμν. Βόλου, αριθ. 20, 3 Ιουλίου 1906, Καλώς (6 39/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.