Μηχανο-χημική κατάλυση της στελεχιαίας επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας: παρουσίαση ημετέρας σειράς, βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθόδου και σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τις υπόλοιπες ενδοφλέβιες τεχνικές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932934 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-02-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Μακρής Σωτήριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Γερουλάκος - Καθηγητής - Ιατρική Σχολή - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Κακίσης - Καθηγητής - Ιατρική Σχολή - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αχιλλέας Χατζηϊωάννου - Καθηγητής - Ιατρική Σχολή - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηχανο-χημική κατάλυση της στελεχιαίας επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας: παρουσίαση ημετέρας σειράς, βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθόδου και σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τις υπόλοιπες ενδοφλέβιες τεχνικές.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μηχανο-χημική κατάλυση της στελεχιαίας επιπολής φλεβικής ανεπάρκειας: παρουσίαση ημετέρας σειράς, βιβλιογραφική ανασκόπηση της μεθόδου και σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τις υπόλοιπες ενδοφλέβιες τεχνικές.
Περίληψη:
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μηχανο-χημική κατάλυση της μείζονος σαφηνούς φλέβας με τη χρήση της συσκευής ClariVein (MOCA).
Υλικό-Μέθοδος: Οι επεμβάσεις μηχανο-χημικής κατάλυσης που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2016 - Νοέμβριος 2018 σε 20 ασθενείς (27 μείζονες σαφηνείς φλέβες) ελέγχθηκαν αναδρομικά. Η εκτίμηση περιελάμβανε την κλινική εξέταση και τη διενέργεια έγχρωμου Duplex υπερηχογραφήματος τόσο προεγχειρητικά όσο και μία εβδομάδα, έναν μήνα, έξι και δώδεκα μήνες μετά την κατάλυση.
Αποτελέσματα: Είκοσι ασθενείς (επτά με αμφοτερόπλευρη εντόπιση) με πρωτοπαθείς κιρσούς κάτω άκρων υποβλήθηκαν σε MOCA με τη χρήση διαλύματος πολιδοκανόλης με συγκέντρωση 2%. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 45 έτη (εύρος ηλικιών: 25-73 έτη). Η κλινική εικόνα των ασθενών αξιολογήθηκε ως C2 σε δύο ασθενείς, C3 σε δέκα, C4 σε έξι και C5 στους υπόλοιπους δύο, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης CEAP. Η μέση διάμετρος και το μέσο μήκος της υπό θεραπεία φλέβας ανήλθε στα 7,2mm (εύρος: 5,3-9,2mm) και 34cm (εύρος: 22-55cm), αντίστοιχα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε σε μέσο χρόνο 55min (εύρος: 33-95min), καθώς πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές φλεβεκτομές στο σύνολο των ασθενών. Παρατηρήθηκαν μία καθολική και τρεις τμηματικές επανασηραγγοποιήσεις, οι οποίες αφορούσαν το εγγύς στη σαφηνομηριαία τμήμα της μείζονος σαφηνούς, μετά από μέσο χρόνο παρακολούθησης ενός έτους. Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλάμβαναν έξι περιπτώσεις επιπολής θρομβοφλεβίτιδας, έξι περιστατικά εκχυμώσεων, ενώ τέσσερις ασθενείς εμφάνισαν υπέρχρωση δέρματος μακράς διαρκείας. Παρά ταύτα, η κλινική βελτίωση των ασθενών ήταν καθολική, όπως εκφράστηκε από τις απαντήσεις τους σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο.
Συμπέρασμα: Η μηχανο-χημική κατάλυση με τη συσκευή Clarivein αποτελεί μία ταχεία, ανώδυνη και ασφαλή μέθοδο θεραπείας των κιρσών κάτω άκρων. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά των υπολοίπων ενδοφλέβιων τεχνικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επιπολής φλεβική ανεπάρκεια, Κιρσοί κάτω άκρων, Μείζων σαφηνής φλέβα, Μηχανο-χημική κατάλυση.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
185
Αριθμός σελίδων:
166

Makris Dissertation.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-18.