Θεραπευτική Προσέγγιση Εγκαυμάτων 2ου βαθμού με Φυσικά Προϊόντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2932969 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-01-18
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου Βάια
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ράλλης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεραπευτική Προσέγγιση Εγκαυμάτων 2ου βαθμού με Φυσικά Προϊόντα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θεραπευτική Προσέγγιση Εγκαυμάτων 2ου βαθμού με Φυσικά Προϊόντα
Περίληψη:
Εισαγωγή – Σκοπός: Η επούλωση των εγκαυμάτων αποτελεί επιστημονική πρόκληση καθότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον μηχανισμό επουλώσεως και την θεραπεία αυτών. Σημαντικός παράγων για την επούλωση των εγκαυμάτων είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση αμέσως μετά την πρόκληση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό σε εγκαύματα 2ου βαθμού εξετάστηκαν σάκχαρα όπως η δεξτρόζη και το μέλι καθώς και φυσικά προϊόντα περιέχοντα πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες.
Υλικά και μέθοδοι: Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν άτριχοι, θηλυκοί μύες τύπου SKH-2 μαύρου και καφέ χρώματος και ηλικίας 2-7 μηνών. Προκλήθηκε έγκαυμα 2ου βαθμού με τη χρήση μεταλλικής σφραγίδας εμβαπτισμένης σε νερό θερμοκρασίας 69 ± 2 °C, η οποία εφαρμόστηκε στη ράχη των μυών για 10 δευτερόλεπτα. Οι μύες χωρίστηκαν σε ομάδες των 5-6 ζώων και ελέγχθηκε η δράση πηκτωμάτων με μέλι σε συγκεντρώσεις 0,3%, 1%, 10%, 50% και 70%. Παράλληλα, εξετάστηκε η δράση πηκτωμάτων με δεξτρόζη σε συγκεντρώσεις 0,01%, 0,1% και 5%. Στη συνέχεια εξετάστηκε η επουλωτική δράση πηκτωμάτων που περιείχαν 10% λευκό του αυγού, 10% γύρη μελισσών, 0,5% υδατικού εκχυλίσματος ισοπόδου 10%, 1,5% ουλβάνη (ουλβάνη), 1,5% φουκοειδίνη (φουκοειδίνη) και 1,5% καραγεννάνη.. Οι μύες χωρίστηκαν σε ομάδες των 7 ζώων. Σε όλα τα πειράματα γινόταν άπαξ καθημερινή επάλειψη με το αντίστοιχο σκεύασμα θεραπείας και επίδεση της περιοχής. Πριν την πρόκληση του εγκαύματος και στο τέλος του πειράματος ελήφθησαν μετρήσεις πάχους, άδηλης απώλειας ύδατος, ενυδάτωσης και ερυθρότητας του δέρματος των μυών. Κατά τη διάρκεια του πειράματος έγινε λήψη φωτογραφιών και εκτίμηση της φλεγμονής του δέρματος με μέτρηση της αιμοσφαιρίνης και του εμβαδού της πληγής με την ειδική 3D κάμερα τύπου Antera. Στο τέλος του κάθε πειράματος τα ζώα θυσιάστηκαν και ελήφθησαν τμήματα δέρματος για ιστοπαθολογική αξιολόγηση.
Αποτελέσματα- Συμπεράσματα: Η κλινική εικόνα, η φωτοτεκμηρίωση, η μείωση του εμβαδού της εγκαυματικής επιφάνειας σε συνδυασμό με την ιστοπαθολογική αξιολόγηση έδειξαν ότι συνολικά το πήκτωμα δεξτρόζης 0,01% και το πήκτωμα ουλβάνης 1,5% προωθούν σημαντικά την επουλωτική διαδικασία. Λιγότερο σημαντική δράση έδειξαν η φουκοειδίνη, η καραγενάνη και το ισόποδο. Αντιθέτως η επουλωτική δράση των πηκτωμάτων με βάση το μέλι ρείκι δεν υπήρξε σημαντική. Σε επόμενο στάδιο αξίζει να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα πηκτωμάτων ουλβάνης σε διάφορες συγκεντρώσεις με σκοπό την εύρεση της βέλτιστης δόσης. Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η συνεργιστική δράση πηκτωμάτων δεξτρόζης ή/και ουλβάνης με τους πολυσακχαρίτες φουκοειδίνη και καραγενάνη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επούλωση, Έγκαυμα, Δέρμα, Μέλι, Δεξτρόζη, Πρωτεΐνες, Πολυσακχαρίτες, Μύες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
165

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΙΑ.pdf
9 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-07-18.