Γούνας Θεόδωρος

Μητρώο uoadl:2933221 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Γούνας Θεόδωρος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30390
Τόπος καταγωγής:
Μεσσήνη
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Σταύρος Ξαρχάκος
Ηλικία:
18
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Μεσσήνης, αριθ. 18, 23 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (5 25/45)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.