Παπαγεωργίου Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2933223 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30391
Τόπος καταγωγής:
Κιέριον (Θεσσαλίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Άγγελος Παπαγεωργίου
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Καρδίτσης, αριθ. 94, 13 Σεπτεμβρίου 1906, Καλώς (6 29/41)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.