Ηλιόπουλος Ιωάννης

Μητρώο uoadl:2933225 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30392
Τόπος καταγωγής:
Τρίπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Χρήστος Κακουριώτης
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Αμπετείου Σχ. Καΐρου, αριθ. 503, 9 Ιουνίου 1906, Πάνυ Καλώς (9 2/56)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.