Αρτόπουλος Αριστείδης

Μητρώο uoadl:2933227 9 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αρτόπουλος Αριστείδης
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30393
Τόπος καταγωγής:
Σαφράμπολις (Νεοκαισαρείας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Απόστολος Αναστασιάδης
Ηλικία:
Ιατρική
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Ιερατικής Σχ. Καισαρείας, αριθ. 199, 18 Ιουνίου 1906, Καλώς (6 46/57)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.