Αγγελίδης Άγγελος

Μητρώο uoadl:2933229 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Αγγελίδης Άγγελος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30394
Τόπος καταγωγής:
Χαλκηδών (Κων/πόλεως)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Γεώργιος Αγγελίδης
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Λυκ. Χατζηχρήστου, αριθ., 15 Ιουνίου 1906, Καλώς (7)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.