Σαμαρτζής Δημήτριος

Μητρώο uoadl:2933231 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Σαμαρτζής Δημήτριος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30395
Τόπος καταγωγής:
Τρίκαλα (Κορινθίας)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Πέτρος..
Ηλικία:
17
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Β΄ Αθηνών, αριθ.14, 28 Ιουνίου 1906, Καλώς (6 39/46)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.