Κονδυλάκης Νικόλαος

Μητρώο uoadl:2933233 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Κονδυλάκης Νικόλαος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30396
Τόπος καταγωγής:
Βιάννος (Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Ιωάννης Κονδυλάκης
Ηλικία:
22
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Ιατρική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ.615, 28 Ιουνίου 1906, Πάνυ Καλώς (8 7/10)
Μετεγγραφή (σχολή, αριθμός ανανεώσεως, χρονολογία):
Νομική 2542 Χειμ. Εξάμηνο 1910-1911 (Άνευ της ….
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.