Ταμιολάκης Χαράλαμπος

Μητρώο uoadl:2933235 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Ταμιολάκης Χαράλαμπος
Ημερομηνία εγγραφής:
19061009
Αύξων αριθμός:
30397
Τόπος καταγωγής:
Ιεράπετρος ( Κρήτης)
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Εμμανουήλ Γκαντελάκης
Ηλικία:
20
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολ. Γυμν. Ηρακλείου, αριθ.620, 28 Ιουνίου 1906, Πάνυ Καλώς (8 7/10)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.